••••••• رادیو راک ایران ••••••• • رادیو راک ایران ، اولین سایت ِ مرجع ِ موسیقی ِ راک و متال ایرانی میباشد که در سال 1383 تاسیس شده است.با از دست رفتن کامل اطلاعات در سال 85 و پس از 2 سال عدم فعالیت ، در سال 87 مجدد آن را راه اندازی کردیم.امیدواریم با این حمایت ، روزی گروه های راک و متال ایرانی بتوانند پرچم ایران را در مقابل کشور های دیگر با سربلندی نگاه دارند. --------------------------- کانال آپارات : aparat.com/radiorock کانال تلگرام : telegram.me/radiorock صفحه فیسبوک : facebook.com/radiorock.ir ٌصفحه اینستاگرام : instagram.com/radiorock.ir --------------------------- رمز تمامی فایل ها : radiorock.ir tag:http://www.radiorock1.ir 2018-02-19T23:42:49+01:00 mihanblog.com رادیو راک ایران : کاور درامز قطعه Kafir از حسین زاهدی 2017-09-18T04:43:16+01:00 2017-09-18T04:43:16+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1397 ابر سیاه .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}
]]>
قطعه ی " Big Mouth " از گروه " Aterban " 2016-01-16T14:05:04+01:00 2016-01-16T14:05:04+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1395 ابر سیاه ]]> قطعه ی " The - Lost " از " حسن بهرامی و محمد جوانمرد " 2016-01-16T14:03:50+01:00 2016-01-16T14:03:50+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1394 ابر سیاه ]]> قطعه ی " The Wait " از " سعید شیخ امیری " 2015-12-22T06:35:59+01:00 2015-12-22T06:35:59+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1393 ابر سیاه ]]> قطعه ی " ترک کرده " از گروه " شنیدی shenidi band " 2015-12-22T06:34:54+01:00 2015-12-22T06:34:54+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1391 ابر سیاه ]]> قطعه ی " The Ledge " از " روزبه ایراندوست " 2015-12-22T06:33:57+01:00 2015-12-22T06:33:57+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1390 ابر سیاه ]]> مجموعه آثار " نوید اربابیان " 2015-12-22T06:33:07+01:00 2015-12-22T06:33:07+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1389 ابر سیاه ]]> قطعه ی " Flashback " از گروه " Atravan " 2015-12-22T06:31:53+01:00 2015-12-22T06:31:53+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1388 ابر سیاه ]]> بازخوانی قطعه ی " injoyandsorrow " از " حسین " 2015-12-22T06:31:15+01:00 2015-12-22T06:31:15+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1387 ابر سیاه ]]> بازخوانی قطعه ی " RidingOnTheWind " از " حسین " 2015-12-22T06:29:46+01:00 2015-12-22T06:29:46+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1386 ابر سیاه ]]> مجموعه آثار " اشکان حامدی " 2015-12-17T12:24:40+01:00 2015-12-17T12:24:40+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1385 ابر سیاه 70 ]]> آلبوم " The Frequency (EP) " از " Nima A.M. " 2015-12-17T12:23:32+01:00 2015-12-17T12:23:32+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1383 ابر سیاه ]]> قطعه ی " °360 " از گروه " آوانا Avana " 2015-12-17T12:22:36+01:00 2015-12-17T12:22:36+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1382 ابر سیاه ]]> آلبوم " Tale of a Departure " از گروه " Rusted Doors " محصول سال 2015 2015-12-17T12:21:44+01:00 2015-12-17T12:21:44+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1381 ابر سیاه ]]> قطعه ی " پایکوبی خوک ها " از " Shabah Faf " 2015-12-17T12:20:43+01:00 2015-12-17T12:20:43+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1380 ابر سیاه ]]> قطعه ی " جرم بیداری " از گروه " NAARS " 2015-12-17T10:17:15+01:00 2015-12-17T10:17:15+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1379 ابر سیاه ]]> قطعه ی " مست و دیوانه " از " سعید پاک فطرت " 2015-12-17T10:09:31+01:00 2015-12-17T10:09:31+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1378 ابر سیاه ]]> قطعه ی " Touch Of Peacefulness " از " امین توانافر Amin Tavanafar " 2015-12-17T10:07:52+01:00 2015-12-17T10:07:52+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1375 ابر سیاه ]]> قطعه ی " 3th December 1987 " از گروه " we3band " 2015-12-17T10:06:27+01:00 2015-12-17T10:06:27+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1374 ابر سیاه ]]> قطعه ی " هست شب " از گروه " خورشید سیاه " 2015-11-25T13:45:35+01:00 2015-11-25T13:45:35+01:00 tag:http://www.radiorock1.ir/post/1372 ابر سیاه ]]>